Ons wil graag onsdank uitspreek aan ons donateurs, wat kom uit alle werkkringe, van korporatiewe borge wat hul sosiale verantwoordelikheid wil nakom, tot private donateurs wat erflatings nalaat, algemene bydraes maak of ‘n spesifieke funksie borg, soos vir administrasie, kos, vervoer of voorrade:

 • Het Jan Marais Nationale Fonds
 • Cluver Markotter Geïnk.
 • Distell Beperk
 • Institute of Culinary Arts (ICA)
 • Remgro Bestuursdienste Beperk
 • Stellenbosch Munisipaliteit
 • Amicus Trust SA
 • Die PSG-groep BEE-werkverskafferstrust
 • Die AALL-stigting
 • Kaapse Wynlande Distriksmunisipaliteit
 • Jannie Mouton-stigting
 • Pay at Services (Edm.) Bpk.
 • Private donateurs wat verkies om annoniem te bly

Die volgende kerke ondersteun ons deurlopend:

 • Gereformeerde Gemeente
 • Hervormde Kerk
 • NG Moedergemeente
 • NG Welgelegen
 • Stellenbosch Verenigende Kerk
 • VGK Stellenbosch