Die kursusskedule word aan die begin van elke kwartaal hier op ons webwerf gepubliseer. Vir die nuutste inligting, kontak asseblief Stellemploy se Operasionele Kantoor:

Kursus Lewensvaardighede Datums
Chef-Diploma Life Skills: Module 3 &
Employability Skills
October 2020 – August 2021
Building Maintenance Skills Life Skills: Module 1 25 January – 19 March
Chef-Assistant Life Skills: Module 1 8 March – 23 April
Welding Skills Life Skills: Module 1 19 April – 14 May
Plumbing Skills Life Skills: Module 1 17 May – 11 June
Chef-Assistant Life Skills: Module 1 5 July – 27 August
Electrical Skills Life Skills: Module 1 12 July – 6 August
Gardening Skills Life Skills: Module 1 6 – 17 September
Chef-Diploma Life Skills: Module 3 &
Employability Skills
27 September 2021 – August 2022
Painting Skills Life Skills: Module 1 18 October – 12 November