Die opleidingsentrum is geleë in Knorhoek, Stellenbosch: