KANTOORURE:

08:00 vm – 4:30 nm Maandag tot Donderdag

08:00 vm – 1:00 nm Vrydae

Tel: 021 886 6993

KONTAK:

Studente/Werksoekers:

Donateurs, werkverskaffers en administrasie:
betta@stellemploy.org

OPLEIDINGSENTRUM:

Ou Luckhoff Skool

11 Banghoekweg

Stellenbosch, 7600