Kantoorure:

08:00 vm – 4:30 nm Maandag tot Donderdag
08:00 vm – 1:00 nm Vrydae

Telefoon:

021 886 6993

E-pos:

Studente/Werksoekers: gaino@stellemploy.org
Donateurs, werkverskaffers en administrasie: betta@stellemploy.org

Posadres:

Posbus 2384
Dennesig
Stellenbosch
7601
Suid-Afrika

Adres vir Operasionele Kantoor:

Ou Luckhoff Skool
11 Banghoekweg
Stellenbosch
7600

Opleidingsentrum:

Knorrhoekweg
Uit die R44 tussen Stellenbosch & Klapmuts
Stellenbosch
7600