Die realiteit in Suid-Afrika is dat ‘n groot deel van die samelewing steeds onder die las van armoede gebuk gaan waaronder hulle spook om uit te kom. Ons het ’n visie om hierdie armoedesiklus te help breek, juis in ontwikkelende gemeenskappe in die Groter Stellenbosch munisipale gebied. Ons takel die oorsake van werkloosheid deur werksoekers se indiensneembaarheid te verbeter. Ons glo dat deur die werksoeker met die toepaslike tegniese en lewensvaardighede toe te rus, ons hulle kan bemagtig om werksgeleenthede te vind en daarvan gebruik te maak. Dit doen ons deur:

  • Werksoekers wat die vereiste tegniese en lewensvaardighede kortkom, op te lei. Opleiding behels ’n:
    – lewenseienskappekomponent,
    – tegniesevaardigheidskomponent (sien die kursusse [AB] wat ons aanbied), en
    – besigheidsvaardighedekomponent.

  • Hierdie nuutopgeleide en ander kwalifiserende werksoekers te help om betekenisvolle werk te vind.

  • Die persoonlike transformasie van ons werksoekers aangaande hul eiewaarde en aanvaarding van verantwoordelikheid vir hulself te fasiliteer.

  • Ons werksoekers toe te rus om uit die armoedesiklus in te breek.