Ons prober om so veel as moontlik mense uit die Stellenbosch gebied te help om werk te vind. Ons wil seker maak dat ons werksoekers suksesvol is. Daarom het ons ‘n keuringsproses om ons en ons werksoekers te help om uit te vind hoe ons hulle kan help. Ons keuringsproses lyk só:

BEL ONS
vir ‘n afspraak

Kom na ons kantoor toe en
VUL VORMS IN

KEURING
van die aansoek

ONDERHOUD
met aansoeker

KEURING
vir opleiding of direkte plasing
op die lys van werksoekers

Registrasieproses:

1. Maak ’n afspraak per telefoon en kom vul vorms by ons operasionele kantoor in.

2. Werksoekers moet die volgende dokumente na hul afspraak saambring:

 • oorpsronklike identiteitsdokument
 • bewys van huisadres (of ’n beëdigde verklaring van huisadres deur die polisiestasie)
 • volledige CV (indien moontlik)
 • bewys van skoolkwalifikasies (sertifikate)
 • verwysingsbriewe en/of betaalstrokies van vorige werkgewer

Keuringsproses:

1. ‘n Aanvanklike keuringsproses vind plaas. Indien jou aansoek suksesvol is, sal jy genooi word om ‘n assesseringstoets te skryf en na ‘n eerste onderhoud te kom.

2. Indien jou eerste onderhoud geslaagd is, sal jy genooi word vir ’n finale onderhoud.

3. Na die finale onderhoud sal jy gekontak word met terugvoering.

 • Suksesvolle werksoekers word:
  • na werkverskaffers verwys wat werk beskikbaar het; of
  • op ’n waglys geplaas en gekontak wanneer werkverskaffers laat weet dat daar ‘n pos beskikbaar is.
 • Suksesvolle voornemende studente word:
  • in ’n kursus geplaas wat reeds geskeduleer is; of
  • op ‘n lys van gekeurde studente geplaas vir ‘n kursus wat nog geskeduleer moet word.

Voornemende aansoekers, neem asseblief kennis dat:

 

 • ons slegs aansoeke van mense wat in die Groter Stellenbosch gebied woon, aanvaar.
 • kursusse verniet is, maar dat jy op jou eie koste na ons operasionele kantoor moet kom, vanwaar ons vervoer na die opleidingsentrum sal reël.
 • daar ’n tydsverloop kan wees na suksesvolle registrasie vir ‘n kursus en die begin van die kursus.
 • suksesvolle registrasie nie noodwendig beteken dat daar dadelik ’n posisie gaan wees waarvoor werksoekers aansoek kan doen nie. ‘n Geskikte posisie kan dalk eers na ‘n tyd beskikbaar wees.