Stellemploy se sakemodel is daarop gemik om vaste koste laag te hou terwyl die grootste kontantvloei na die punt van impak gekanaliseer word. So verminder ons die volhoubaarheidsrisiko en vermeerder ons veerkragtigheid. Die sukses van hierdie word gedemonstreer deur die feit dat 90% van fondse gebruik word vir opleiding en werksplasings.

Oor die algemeen bestaan Stellemploy se sakemodel uit die volgende boublokke:

 • Die gebruik van ‘n veeldoelige opleidingsfasiliteit.
 • Bekom gebruiksreg van bestaande geakkrediteerde tegnieseopleidingskursusse en voeg dan elemente vir die ontwikkeling van mense by.
 • Die kontraktering van hoëvlakopleiers op stukwerkbasis.
 • As ’n geregistreerde diensverskaffer, kontraktering vir die aanbied van opleidingskursusse vir Stellenbosch Munisipaliteit.
 • Beperking van die permanente personeel se funksies tot kernfunksies soos menslike ontwikkeling, gehaltebeheer en die bou van verhoudings met vakmanne, werkverskaffers, opleiers en ’n groot ondersteuningsgroep, wat die volgende praktiese uitkomste bied:
  – Ontwikkeling van kursusinhoud
  – Keuring en toetsing van potensiële kandidate
  – Registrasie van studente
  – Ondersteuning van studente
  – Persoonlike ontwikkeling en motivering van studente
  – Bemagtiging van studente om hul loopbane en gemeenskappe deurlopend te ontwikkel
  – Ondersteuning en administrasie van kursusse
  – Gehaltebeheer
  – Werkplasings en toerusting van studente om onafhanklik na werk te soek