Een van die grootste krisisse waarmee Suid-Afrika vandag te doene het, is werkloosheid, en Stellenbosch spring dit nie vry nie. Ondervinding leer ons dat ’n belangrike faktor wat keer dat baie werklose persone werk kry, ‘n gebrek aan vaardighede is. Dit is hier waar Stellemploy ’n groot bydrae maak – ons verskaf opleiding aan diegene wat ongeskoold is en stel hulle in staat om in diens gestel te word. Ons sien onsself as veranderingmakers.

Verder bedryf ons ‘n werkplasingsprogram waardeur ons pas opgeleides en ander gekeurde werksoekers by werkgewers, wat deel is van die Stellemploy familie, plaas. Stellemploy fokus op meer as net ‘n persoon se eerste werk. Ons rus werksoekers toe om hulself te motiveer en aanhoudend te ontwikkel en sodoende ’n loopbaan te ontwikkel. Vandaar dat die klem nie net val op tegniese opleiding nie, maar ook op lewensvaardighede en besigheidsvaardighede.

Boonop beskik ons oor die sosiale ondersteuningsvaardighede om die omstandighede van elke student te verstaan en vas te stel wat hul nodig het om suksesvol te wees. In oorleg met vriende in die Stellemploy familie en Kerke op Stellenbosch pak ons dan die uitdagings aan. Onlangs kon Stellemploy byvoorbeeld twee weeskinders bystaan met vervoer terwyl vriende en ‘n kerk verblyf en kos gegee het, wat dit vir hul moontlik gemaak het om ons jaarlange sjefkursus suksesvol te voltooi.

Of jy nou ‘n werksoeker is wat gereed is om jou vooruitsigte te verander, of iemand wat die waarde van vaardigheidsontwikkeling insien en ons werk wil ondersteun, ons nooi jou hartlik uit om saam met ons veranderingmakers te wees!

Vanaf die blog

[ess_grid alias="PROJEKTE TUIS"]