VAARDIGHEIDSOPLEIDING

In 1995 het ons begin met rekenaar- en taalvaardigheidopleiding. Ervaring het ons mettertyd geleer dat wersoekers met markverwante vaardighede feitlik onmiddellik werk kan kry. Ons het toe kursusse volgens die mark se behoeftes ontwikkel namate befondsing beskikbaar was. Ons hou dus die vraag na arbeid en die ekonomiese omstandighede fyn dop. Ons bied nie al ons kursusses elke jaar aan nie, want ons glo dat ons ons studente ten beste dien deur aan hulle opleiding te verskaf wat tans in aanvraag is. So verbeter ons hulle kanse om in diens geneem te word.

Ten spyte van ’n paar studente wat uitval, het ons ongelooflike sukses met studente wat ons kursusse voltooi – in 2018/2019 het ons ’n deurvloeikoers van 90% gehandhaaf. Hier volg ’n opsomming van die kursusse wat in 2017 en 2018 aangebied is en die aantal studente wat hul kursusse voltooi het:

Die kwaliteit van die opleidingsomgewing en die opleidingsinhoud blyk uit die volgende video, waarin Chef Leta du Toit-October studente in die Chef-assistent-kursus begelei.

PLASING van ons studente

Studente wat ons opleidingskursusse suksesvol voltooi, word as vakleerlinge by werkverskaffers in ons familienetwerk geplaas. Ons betrokkenheid hou nie daar op nie. Indien moontlik probeer ons om in verbinding met ons studente te bly. Ons volgehoue kontak verseker dat ons in voeling bly met die mate waarin ons ontwikkelingsbenadering bydra tot ons studente se langtermynloopbane en hulle help om uit die armoedesiklus te breek. Ons hoop dat hul persoonlike transformasie hul in staat sal stel om op hul beurt weer veranderingmakers in hul eie gemeenskappe te word.

Plasing van GEKEURDE WERKSOEKERS

Aansoekers wat reeds kwalifikasies en werkservaring het, kan ons sonder verdere opleiding in werk plaas. Met 4 525 werksplasings sedert 1997, groei die plasing van aansoekers wat nie deur ons opgelei is nie, steeds namate ons dienste al verder uitbrei. Die onderstaande grafiek toon die toename in die plasing van gekwalifiseerde aansoekers met ervaringwat nie verder deur ons opgelei is nie in vergelyking met met die plasing van ons eie studente.

PERIODE PLASINGS
FEB 1997 – DEC 2013 3558
JAN 2014 – DEC 2014 170
JAN 2015 – AUG 2016 275
SEPT 2016 – AUG 2017 249
SEPT 2017 – AUG 2018 273
SEPT 2018 – AUG 2019 252
TOTAAL 4777