Stellemploy is bou graag langtermynverhoudings met werkverskaffers op. Ons benadering bevoordeel albei partye:

  • Ons opleidingskursusse is daarop gemik om studente voor te berei op verdere opleiding. Dit verminder die risiko daaraan verbonde om intreevlakvakleerlinge en -werkers in diens te neem.

  • Ons handhaaf ‘n hoë indiensnemingskoers met ons candidate as gevolg van ons siftingsproses. Só spaar ons tyd met onderhoude:
    – Assessering en onderhoude vorm deel van Stellemploy se werksoekerkeuringsproses.
    – Ons assesseer studente ook tydens opleiding.
    – Ons kry terugvoer oor ons studente se prestasie van die opleiers.

  • Deur terugvoer wat ons van die opleidingskursusse en werkverskaffers kry, kan ons ons werksoekerkeuringsproses gedurig aanpas by veranderings in die werksomgewing.