Indien u ‘n donasie wil maak en verdere inligting verlang, kontak asseblief vir Betta Augustyn by betta@stellemploy.org

Stuur asseblief u kontakbesonderhede aan haar nadat u ‘n donasie vir Stellemploy gegee het sodat u ‘n kwitansie en die belastingvoordeel kan kry.